Študentská kvapka krvi – vyhodnotenie


14.11.2022 - 30.11.2022

Zábavno – obchodné centrum MAX Prešov usporiadalo 21. októbra 2022 tradičnú Študentskú kvapku krvi.

Všetkým darcom z celého srdca ďakujeme. Odberov sa uskutočnilo takmer 40, čo je úctyhodné číslo.

Národnej Transfúznej službe Prešov ďakujeme za profesionálnu prácu.

 

Ďakujeme partnerom, ktorí túto akciu podporili a aj vďaka nim sme mohli akciu ešte viac zatraktívniť.

Miestnosť a vouchre na lístky do kina poskytol CINEMAX .

O občerstvenie sa postarali: CBA Komfos a ZOC MAX Prešov.

Milé darčeky zabezpečila Všeobecná zdravotná poisťovňa.

 

Veríme, že akcie s charitatívnym zámerom majú najväčší zmysel a s vašou podporou v nich budeme naďalej pokračovať.

 

MAX -  bližšie k Vám...