Kontaktné údaje


Údaje obchodného centra

ZOC MAX Žilina
Prielohy 979/10
010 01 Žilina
+421 41 51 22 309
k.kilianova@slovakiamax.sk

Správa centra


Ing. Katarína Kilianová, PhD.

Ing. Katarína Kilianová, PhD.

marketingovo-prevádzkový manažér

Peter Mintál

Peter Mintál

technická správa centra